Previous Next

Perbincangan Jalinan Kerjasama antara UUM dan TNB

18 Mac 2024 : Perbincangan dan pertemuan pertama antara Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) untuk menjalin kerjasama sebagai rakan Memorandum of Understanding (MoU) pada masa depan melibatkan beberapa aspek penting. Perbincangan ini mungkin akan tertumpu pada peluang-peluang berikut:

 1. Pembangunan Akademik dan Penyelidikan:

  • UUM boleh bekerjasama dengan TNB dalam bidang penyelidikan yang berkaitan dengan tenaga boleh baharu, kecekapan tenaga, dan teknologi hijau. Ini boleh merangkumi projek penyelidikan bersama, pertukaran pakar, dan penyediaan kursus yang disesuaikan dengan keperluan industri tenaga.
  • Pembentukan kursus pendidikan dan latihan profesional yang berfokus kepada kejuruteraan tenaga, pengurusan tenaga, dan polisi tenaga berteraskan kelestarian.
 2. Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi:

  • UUM boleh mengambil kesempatan menggunakan teknologi terkini milik TNB untuk memajukan infrastruktur kampus, seperti pemasangan sistem solar, penggunaan teknologi penjimatan tenaga, dan projek-projek Smart Campus.
  • TNB mungkin berminat untuk menguji teknologi baru di kampus UUM sebagai pilot projek sebelum melaksanakannya secara lebih luas.
 3. Kolaborasi Komuniti dan CSR:

  • TNB dan UUM boleh bersama-sama melancarkan inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR) yang fokus kepada pendidikan dan pembangunan komuniti, seperti program bimbingan untuk pelajar-pelajar dari kawasan kurang bernasib baik.
  • Program kesedaran mengenai penjimatan tenaga dan penggunaan tenaga boleh baharu dalam kalangan pelajar dan masyarakat sekitar.
 4. Peluang Pelepasan Graduan:

  • Penyediaan internship dan peluang pekerjaan sementara di TNB untuk pelajar UUM, memberikan mereka pendedahan industri yang praktikal.

Perjanjian kerjasama ini bukan hanya menguntungkan kedua pihak dari segi sumber dan keahlian tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan lanjutan dan inovasi dalam industri tenaga di Malaysia.