English Malay
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

SQS News Highlight

Oct 23 2017

 

1 STAF  1 PENERBITAN BERJAYA DICAPAI DALAM BENGKEL PENERBITAN SQS 2017

SQS ONLINE : Jawatankuasa Penyelidikan, Perundingan dan Penerbitan (JK 3P) Pusat Pengajian Sains Kuantitatif (SQS) dengan kerjasama RIMC telah berjaya menganjurkan Bengkel Penulisan: Siap dan Terbit 2017 pada 15 hingga 17 Oktober 2017 di Hotel Royal Penang, Pulau Pinang. Bengkel ini telah mensasarkan penerbitan berimpak tinggi dalam kalangan staf akademik SQS untuk diterbitkan pada tahun 2018. Seramai 25 orang staf akademik yang hadir telah memberikan komitmen serta bermotivasi tinggi dalam menyiapkan penerbitan masing-masing. Antara penerbitan yang disasarkan termasuklah jurnal berimpak tinggi, buku dan juga bab dalam buku.  Selain itu, laporan teknikal untuk keperluan penyelidikan juga turut dihasilkan. Secara keseluruhannya, sasaran bengkel ini iaitu satu staf, satu penerbitan telah berjaya dicapai. Semoga semua penerbitan yang terhasil berjaya diterbitkan pada tahun hadapan. Turut hadir bersama ke bengkel ini adalah Dekan SQS, Prof. Dr. Sharipah Soaad Syed Yahaya dan juga Felo Penerbitan Penyelidikan RIMC, Prof. Madya Dr. Maznah Mat Kasim dan Dr. Azizah Mohd Rohni.

Research Highlight

SQS Highlight

  • Picture Gallery
  • Video Gallery
  • Online Services
ICOQSIA2014ICON SQSSCENERY UUMSCENERY
SQSSTUDENTS SQSSTAFF

More on

flickr

SQSCOPRVIDEO UUMCORPVIDEO
AIE 2015
SQSSCENERY
UUMSONG

More on

youtube

 

1-UMIS 2-STAFF-EMAIL 3-STUDENT-EMAIL 4-LEARNINGZONE 5-OBE 7-ONLINE ISO 8-E-COUNSELLING 6-U-ASSIST
9-MYBOX 10-MYUUM 11-MYLAB 12-MYGRANT 13-WEBOPAC 14-ONLINEPAYMENT 15-SERVICEDESK 16-USERMANUALS

SQS Events Calendar