PHD STUDENT MOBILITY FROM ALGERIA , ENSSEA

06 Mac 2023 :  Pusat Pengajian Sains Kuantitatif (SQS) Universiti Utara Malaysia telah menerima kunjungan pelajar PHD Mobility daripada Algeria bermula 06 - 12 Mac 2023.